آمپلی فایر
                                   فروش فقط به صورت تلفنی و غیر حضوری می باشد

فروشگاه مرکزی تجهیزات صوتی (آمپلی فایر،بلندگو،اسپیکر،میکروفن)  در تهران خیابان جمهوری

آمپلی فایر

بلندگو

اسپیکر

میکروفن


 دفتر فروش: تهران، خیابان جمهوری، نبش خیابان شیخ هادی، مجتمع تجاری علاالدین2

طبقه اول واحد 126

66343867-66344907-09123836225